Kontingent

Kontingentet for 2022 er fastsat til til 800,- kr. pr. husstand.

Kontingentet bedes indbetales til Spar Nord, Roslev på konto-nr.:
8510 – 2675614817

Husk at notere navn og husnummer på indbetalingen.