Norlys fiber

Der er i starten af januar 2021, blevet gravet fiber kabel ned i hele området, således at alle husstande nu kan få fiber (internet og evt. tv).

Alle husstande skulle have fået et brev omkring dette i sommerhus postkassen.
Brevet kan også downloades herunder.